Způsob podpisu smluv
Osobní informace
Trvalé bydliště
Identifikační doklad

Jako doklad totožnosti můžete použít občanský průkaz nebo pas. Je nutné nahrát obě strany dokladu.

Přední strana dokladu
Zadní strana dokladu
Bankovní účet pro vklady a výběry

Bankovní účet zadejte ve formátu IBAN. Pro zjištění vašeho IBAN čísla můžete využít tento odkaz.

Důležité: První vklad musí být proveden z vámi uvedeného bankovního účtu.

Heslo pro první přihlášení

Heslo musí být min. 5 a max. 10 znaků dlouhé a musí obsahovat číslici i písmena. Speciální znaky nejsou povoleny.

Důležité: Po prvním přihlášení doporučujeme si heslo změnit.

Způsob využití poskytovaných dat
Způsob doručení reportů
Způsob doručení notifikací o exekuovaných obchodech
Způsob doručení výpisů z účtu
Oznámení o hranici ztráty (MIFID)
Informace týkající se zákonu proti praní špinavých peněz

Na základě platné směrnice (Decree Legislativo 231/2007, art.18) jsme za účelem získání komplexní znalosti našich zákazníků nuceni vás požádat o informace týkající se vašich zdrojů příjmu a účelu vztahu s námi.

Hlavní zdroj příjmu
Hrubý roční příjem
Původ finančních prostředků
Nejvyšší dosažené vzdělání
Charakter vztahu s Directou
Jste politicky exponovaná osoba?
Informace týkající se investiční přiměřenosti

Za účelem lepšího vyhodnocení přiměřenosti zákazníka ve vztahu k tradingu/investování, jsme ze zákona povinni vyžádat si od vás tyto osobní informace. 

Poskytnuté informace jsou pouze informačního charakteru a na obchodování nemají vliv. I přes to doporučujeme vyplnit informace pravdivě.

Zkušenosti s finančními instrumenty
Doposud jsem využil následujících služeb
Obvyklé využití kapitálu
Měsíční četnost obchodů
Zaměstnání v bankovním sektoru (minimálně po dobu 1 roku)
Celková hodnota aktiv
Ochrana osobních údajů

K úspěšnému odeslání žádosti musí zákazník souhlasit se všemi níže uvedenými body.

Marketingový průzkum
Jak jste se o nás dozvěděli