Forma podpisania umów
Dane osobowe
Miesjce pobytu stałego
Dokument identyfikacyny

Jako dokumentu tożsamości możesz użyć dowodu osobistego lub paszportu. Konieczne jest nagranie obu stron dokumentu.

Przednia strona dokumentu
Tylna strona dokumentu
Konto bankowe dla wpłat i wypłat

Konto bankowe należy podać w formacie IBAN. W celu skontrolowania numeru IBAN możesz skorzystać z tego linku.

Ważne: Pierwszego wkładu należy dokonać z podanego przez ciebie konta bankowego.

Hasło do pierwszego logowania

Hasło musi mieć min. 5 i max. 10 znaków, musi zawierać cyfrę i litery. Specjalne znaki nie są dozwolone.

Ważne: Po pierwszym logowaniu zalecamy zmianę hasła.

Informacje dotyczące przepisów o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy

Na podstawie obowiązującej dyrektywy (Decree Legislativo 231/2007, art.18) w celu uzyskania kompleksowej wiedzy o naszych klientach jesteśmy zmuszeni poprosić was o udzielenie informacji dotyczących źródła waszych dochodów oraz waszego celu w stosunku do nas

Główne źródło dochodów
Roczne dochody brutto
Pochodzenie środków finansowych
Najwyższy poziom wykształcenia
Charakter relacji z Directą
Jesteś osobą eksponowaną politycznie?
Informacje dotyczące adekwatności inwestycyjnej

W celu lepszej oceny adekwatności klienta w odniesieniu do tradingu/inwestowania, zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani poprosić o wypełnienie następujących danych osobistych

Udzielone informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają wpływu na handel. Niemniej jednak zalecamy wypełnienie ich zgodnie z prawdą

Doświadczenia w zakresie narzędzi finansowych
Dotychczas korzystałem z następujących usług
Zwykłe wykorzystanie kapitału
Miesięczna częstotliwość transakcji
Zatrudnienie w sektorze bankowym (minimum 1 rok)
Całkowita wartość aktywów
Ochrona danych osobowych

Aby pomyślnie wysłać wniosek klient musi się zgodzić ze wszystkimi poniższymi punktami.

Badanie marketingowe
W jaki sposób się o nas dowiedzieliście?